نمودار رشد کودک و تناسب قد و وزن بر حسب جنس

 

نمودار رشد کودک که معرف رشد کودک بر اساس تناسب بین دو متغیر سن و وزن می باشد.

 

نسبت قد و وزن
با توجه به جنس افراد در سنین مختلف

 

 

جدول تشخیص وضعیت بدن از لحاظ اضافه وزن و چاقی

 

نوشته شده توسط برات نجف زاده در 15:4 |  لینک ثابت   •